gallery/2web banner
gallery/3web banner
gallery/220px-disisleri-bakanligi-logo
gallery/bakanlık
gallery/ua logo
gallery/erasmuslogo

Projemiz

Erasmus+ Programı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Eylemi Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Türünde Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Özel yetenekli öğrenciler ülkelerin ve dünyanın en büyük zenginlik kaynağıdır. Çünkü uygun ve yeterli eğitim aldıkları takdirde geleceğin şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak olanlar Özel Yetenekli Öğrencilerdir.

Eğitimin en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz öğretmendir. Öğretmenler, eğitim kazanımlarını öğrencilerine kazandırmayı amaç edinmiş bireylerdir.  Bu kazanımları öğrencilerine aktarmak isteyen öğretmenlerimizin kişisel özellikleri, alana ait yeterlikleri, pedagojik formasyon bilgisi ve eğitim sürecine yönelik teknikleri, sınıf yönetimi, materyal geliştirme gibi bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir.

Özellikle söz konusu olan özel yetenekli öğrenciler olduğunda öğretmenlerin temel niteliklerinin yanı sıra farklı bazı özelliklere de sahip olmaları daha çok önem kazanmaktadır. 

Özel yetenekli öğrencilerin farklılıklarını anlayabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onları doğru şekilde yönlendirebilmek için öğretmenlerimiz, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, eğitim ortamları, eğitim ve öğretim programlarının yapısı, özel yetenekli öğrencilere uygun öğretim yöntemleri ve stratejileri, öğretim programlarında özel yetenekli öğrencilere öğretilecek bilgilerin özellikleri, öğretim etkinliklerinin planlanması, etkinliklerin farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek uygulanması gibi temel nedenler projemizin amaçları arasında bulunmuştur.

Katılımcı Öğretmenlerimizden 4 er Kişilik İki farklı grup oluşturularak 10 Günlük İşbaşı Gözlem ve Yapılandırılmış Kurs faaliyetlerine katılmaları sağlanmıştır.

İş Başı Gözlem ile Özel Yetenekli öğrencilerin eğitiminde etkili olan ve Uluslararası Üstün Yeteneklilik Çalışma Merkezi tarafından kabul görmüş müfredat modelleri, yaratıcı ve analitik düşünme öğretim tekniklerini yerinde gözlemleme,

Yapılandırılmış Kurs Programı ile uzaktan eğitim ve dijital içerik geliştirme programlarını tanıma, öğrenme ve özel
yetenekli öğrencilerin eğitimine özel farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış eğitim içerikleri oluşturma gibi 
yeterliliklere sahip olmaları hedeflenmiştir.

Katılımcı Öğretmenlerimizin bulunduğu ilk grup İspanya'nın Malaga Şehrinde Özel Yetenekli Öğrenci Sayısı en fazla olan Instituto De Educación Secundaria Universidad Laboral adlı bir eğitim kurumunda İş Başı Gözlem yapmış, diğer gruptaki öğretmenlerimiz de iDevelop Teacher Training adlı Kurs Merkezinde 'Digital Clasroom' adlı  Yapılandırılmış Kurs almışlardır.

Bu hareketlilikler neticesinde Katılımcı Öğretmenlerimize beceri ve yeterliliklerini Avrupa’da daha açık ve kolayca anlaşılır hale getirmek amacıyla EuroPass Belgesi ve Sertifakalar düzenlenmiş, projemizin hedef grubumunda yer alan Özel Yetenekli Bİreylerin eğitiminde rol alan  MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik Araştıma Merkezleri, Bilim ve Sanat Merkezleri ve Öğretmenleri, Özel Yetenekli Öğrenci Aileri gibi kurum ve kişilerle iletişime geçmiş, edindikleri bilgi ve yeterlilikleri yaptıkları bilgilendirme toplantıları, tanıtım broşürleri, sosyal medya gibi dijital ortam ve materyallerle paylaşmışlardır.

''HERŞEY MUTLU, ÖZGÜVEN SAHİBİ ve ÜRETKEN NESİLLER İÇİN!''

gallery/masaüstü duvar kağıdı – adsız tasarım kopyası kopyası kopyası kopyası kopyası